• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Motorferdsel i utmark

Innledning

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt, med unntak av noen nytteformål som er beskrevet i loven.

Du kan søke om dispensasjon til kommunen, som kan gi dispensasjon innenfor rammene av regelverket.

All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke kan behandle søknaden før vi har mottatt nødvendig dokumentasjon fra deg.


Følgende må legges ved for å få søknaden behandlet:

• Søkers navn, adresse og kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer)

• Opplysninger om kjøretøy/fartøy (Snøscooter, terrengmotorsykkel, ATV, fly, båt, etc.)

• Kart som beskriver tiltaket (kart over trasé, landing plass for helikopter etc.)

• Tidsrom/tidspunkt for kjøring, Nødvendig antall turer det søkes om skal oppgis.

• Beskrivelse av formål (hva som skal transporteres).

• Grunneiers tillatelse.

Kommunens skjema for legeattest for transport av funksjonshemmede skal brukes og vedlegges søknaden. Kommunens skjema for legeerklæring  Klikk her
• Søknader skal være kommunen i hende minst 3 uker før kjøring. Søknader som i henhold til gjeldende lovverk kan behandles administrativt vil normalt være behandlet innen 14 dager

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader